திரு. ஏ. ஆர்.எல். சுந்தரேசன் மூத்த வழக்கறிஞர்

[7/23, 18:34] Sneha Mhc Advt: நாள் : 24.07.2020.
நேரம் : மாலை 6.00 மணிக்கு.
நிகழ்ச்சி : “நடைமுறை வாழ்வில் திருக்குறள் ” –
திரு. ஏ. ஆர்.எல். சுந்தரேசன் அவர்கள் மூத்த வழக்கறிஞர்

JOIN WEBEX MEETING
https://jradvocate.webex.com/jradvocate/j.php?MTID=md3d7ca2e518fbf4b55e1a88eeac4f500
Meeting number (access code): 166 524 9633

Meeting password: 1122
[7/23, 18:46] Sekarreporter 1: Super

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME