1000 கோடிகள் கடன் பெற்ற தொழில் அதிபர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் செல்கின்றனர்: நீதிபதி கிருபாகரன்* வங்கிகள் கடன் தொகை

[11/27, 13:15] Sekarreporter1: [11/27, 13:14] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1332228738205978625?s=08 [11/27, 13:14] Sekarreporter1: 1,000 கோடிகள் கடன் பெற்ற தொழில் அதிபர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் செல்கின்றனர் என்று கிருபாகரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். https://www.sekarreporter.com/11-27-1314-sekarreporter1-https-twitter-com-sekarreporter1-status-1332228738205978625s08-11-27-1314-sekarreporter1-1000-%e0%ae%95%e0%af%8b%e0%ae%9f%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d/
[11/27, 13:16] Sekarreporter1: *1000 கோடிகள் கடன் பெற்ற தொழில் அதிபர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் செல்கின்றனர்: நீதிபதி கிருபாகரன்*

வங்கிகள் கடன் தொகை வசூலிப்பதை, தனியார் நிறுவனத்திடம் எதன் அடிப்படையில் ஒப்படைக்கப்படுகிறது..?

உயர்நீதிமன்றக் கிளை நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

1,000 கோடிகள் கடன் பெற்ற தொழில் அதிபர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் செல்கின்றனர் என்று கிருபாகரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME