குற்றவாளிகள் அரசியலுக்குள் நுழைந்து கொள்கை முடிவு எடுப்பவர்களாக உருவாவதை தடுக்க சட்டம் இயற்ற வேண்டும்

[8/13, 15:42] Sekarreporter 1: https://youtu.be/QpxahOqP3ew
[8/13, 15:45] Sekarreporter 1: குற்றவாளிகள் அரசியலுக்குள் நுழைந்து கொள்கை முடிவு எடுப்பவர்களாக உருவாவதை தடுக்க சட்டம் இயற்ற வேண்டும்.குற்றவாளிகளுக்கு கட்சியில் இடமளிப்பது, தேர்தலில் போட்டியிட அனுமதிப்பதை கட்சிகளின் தலைவர்கள் தவிர்த்தால் மட்டுமே, அரசியலை தூய்மைப்படுத்த முடியும் – சென்னை உயர் நீதிமன்றம் https://t.co/lI8YRAw3Bf
[8/13, 15:45] Sekarreporter 1: Nkj bench

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME