பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் தமிழ் இலக்கியம் படித்தவர்களை மட்டுமே தமிழாசிரியர்களாக நியமிக்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் தமிழ் இலக்கியம் படித்தவர்களை மட்டுமே தமிழாசிரியர்களாக நியமிக்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்

Call Now ButtonCALL ME