பி.இ. மற்றும் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு மாணவர்கள் அரியர்ஸ் தேர்வு எழுத கட்டணம் செலுத்தி இருந்தாலே பாஸ் ஆனதாக அறிவிப்பு. All pass for for UG and PG exams except final semester students All pass only if students had paid exam fee. Arrear papers too would be declared passed if paid. https://t.co/DAqSPRrhdA

பி.இ. மற்றும் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு மாணவர்கள் அரியர்ஸ் தேர்வு எழுத கட்டணம் செலுத்தி இருந்தாலே பாஸ் ஆனதாக அறிவிப்பு.
All pass for for UG and PG exams except final semester students
All pass only if students had paid exam fee. Arrear papers too would be declared passed if paid. https://t.co/DAqSPRrhdA

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME