[11/27, 17:16] Sekarreporter1: https://twitter.com/sunnewstamil/status/1332287875413471233?s=08 [11/27, 17:16] Sekarreporter1: #BREAKING | மருத்துவ படிப்பில் ஓ.பி.சி பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கும் விவகாரத்தில் மத்திய, மாநில சுகாதார செயலாளர்கள் உட்பட 9 பேருக்கு எதிராக உயர்நீதிமன்றத்தில் தி.மு.க செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் #Sunnews | @mkstalin

[11/27, 17:16] Sekarreporter1: https://twitter.com/sunnewstamil/status/1332287875413471233?s=08
[11/27, 17:16] Sekarreporter1: #BREAKING | மருத்துவ படிப்பில் ஓ.பி.சி பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கும் விவகாரத்தில் மத்திய, மாநில சுகாதார செயலாளர்கள் உட்பட 9 பேருக்கு எதிராக உயர்நீதிமன்றத்தில் தி.மு.க செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல்
#Sunnews | @mkstalin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME