நீதிபதி கர்ணன் சிறைபட்டபோது பிரஷாந்த் பூஷன் அதை வரவேற்றிருந்தார். இப்போது பிரஷாந்த் பூஷன் மீதான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தவறானது என கருத்து தெரிவித்துள்ளார் கர்ணன்.

நீதிபதி கர்ணன் சிறைபட்டபோது பிரஷாந்த் பூஷன் அதை வரவேற்றிருந்தார். இப்போது பிரஷாந்த் பூஷன் மீதான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தவறானது என கருத்து தெரிவித்துள்ளார் கர்ணன்.
https://t.co/XeXr9siar3

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME