சபரிமலை விவகாரத்தில் தொடர்புடைய மறுஆய்வு மனுக்கள் மீதான விசாரணை ஒத்திவைப்பு -உச்சநீதிமன்றம்

[2/3, 12:42] Sekarreporter 1: A nine-judge Bench, headed by Chief Justice S.A. Bobde, is hearing several senior lawyers on the issue of framing of questions to be decided by it.
The Supreme Court on Monday resumed the exercise of framing questions to be deliberated upon by it in dealing with the issue of discrimination against women in various religions, including the matter of entry of females at Sabarimala temple in Kerala.

A nine-judge Bench, headed by Chief Justice S.A. Bobde, is hearing several senior lawyers, including jurist F.S. Nariman, on the issue of framing of questions to be decided by it.
[2/3, 12:42] Sekarreporter 1: சபரிமலை விவகாரத்தில் தொடர்புடைய மறுஆய்வு மனுக்கள் மீதான விசாரணை ஒத்திவைப்பு -உச்சநீதிமன்றம்

  • மறுஆய்வு மனுவை விசாரிப்பதற்கான அமர்வு ஒரு விவகாரத்தை அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்ற முடியுமா என்பது குறித்து முடிவு எடுக்க வேண்டியுள்ளதால் வழக்கு ஒத்திவைப்பு

Sabarimala | #SupremeCourt https://t.co/GArJRT4VAW

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME