Sekarreporter1: மெரினாவில் 900 தள்ளுவண்டி கடைகளை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான பணிகளை மேற்கொள்ள சிக்கிம் உயர் நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற தலைமை நீதிபதி சதீஷ்குமார் அக்னிகோத்ரியை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நியமித்துள்ளது.

[12/15, 12:54] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1338746785687171073?s=08
[12/15, 12:54] Sekarreporter1: [12/15, 12:52] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1338746089097195521?s=08
[12/15, 12:52] Sekarreporter1: மெரினாவில் 900 தள்ளுவண்டி கடைகளை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான பணிகளை மேற்கொள்ள சிக்கிம் உயர் நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற தலைமை நீதிபதி சதீஷ்குமார் அக்னிகோத்ரியை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நியமித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME