[11/21, 14:03] Sekarreporter 1: [11/21, 14:03] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1330066355731779584?s=08 [11/21, 14:03] Sekarreporter 1: அனைத்து பல்கலைக்கழகம் உடன் ஆலோசித்து தான் அரியர் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது அரியர் தேர்வை ரத்து செய்ததில் எந்த விதிமுறை மீறலும் இல்லை என தமிழக உயர்கல்வித்துறை சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யபட்டுள்ளது. [11/21, 14:03] Sekarreporter 1: Ag filed counter

[11/21, 14:03] Sekarreporter 1: [11/21, 14:03] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1330066355731779584?s=08
[11/21, 14:03] Sekarreporter 1: அனைத்து பல்கலைக்கழகம் உடன் ஆலோசித்து தான் அரியர் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது
அரியர் தேர்வை ரத்து செய்ததில் எந்த விதிமுறை மீறலும் இல்லை என தமிழக உயர்கல்வித்துறை சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யபட்டுள்ளது.
[11/21, 14:03] Sekarreporter 1: Ag filed counter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME