*முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஜெகத்ரட்சகன் மீது எந்த விசாரணை நடைமுறையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என சிபிசிஐடி காவல் துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்

*முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஜெகத்ரட்சகன் மீது எந்த விசாரணை நடைமுறையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என சிபிசிஐடி காவல் துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் https://t.co/NwpDt0dN1X

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME