மதுரவாயல் – வாலாஜாபேட்டை இடையிலான சுங்கச்சாவடிகளில் 50 சதவீத கட்டணம் வசூலிக்க உத்தரவு https://t.co/1jd2Pw8OzO

மதுரவாயல் – வாலாஜாபேட்டை இடையிலான சுங்கச்சாவடிகளில் 50 சதவீத கட்டணம் வசூலிக்க உத்தரவு https://t.co/1jd2Pw8OzO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME