தமிழகம் முழுவதும் இன்று தேசிய லோக் அதாலத்தில் ரூ.330 கோடி மதிப்பிலான 41 ஆயிரத்து 517 வழக்குகளில் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளன.

தமிழகம் முழுவதும் இன்று தேசிய லோக் அதாலத்தில் ரூ.330 கோடி மதிப்பிலான 41 ஆயிரத்து 517 வழக்குகளில் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளன.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now ButtonCALL ME