சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசுத் தரப்பில் ஆஜராக 48 புதிய அரசு வக்கீல்களை நியமனம் செய்து தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது [1/6, 17:34] Sekarreporter: 🍁

: சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசுத் தரப்பில் ஆஜராக 48 புதிய அரசு வக்கீல்களை நியமனம் செய்து தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது
[1/6, 17:34] Sekarreporter: 🍁

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com