Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1336912131988488193?s=08 [12/10, 11:25] Sekarreporter1: சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை முழுமையாக திறக்க வேண்டும் என்று தலைமை நீதிபதி முன்பு முறையீடு…

[12/10, 11:25] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1336912131988488193?s=08
[12/10, 11:25] Sekarreporter1: சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை முழுமையாக திறக்க வேண்டும் என்று தலைமை நீதிபதி முன்பு முறையீடு…
வழக்கறிஞர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மூடி வைக்கப்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் அறைகளுக்கு வாடகைக்கு செலுத்தி வருவதாகவும் வழக்கறிஞர் சூரிய பிரகாசம் என்பவர் முறையீடு…

வாடகையை தள்ளுபடி செய்தது தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்படும் என தலைமை நீதிபதி பதில்…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME