[8/15, 07:41] Sekarreporter 1: [8/15, 07:40] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1294157765594583040?s=08 [8/15, 07:40] Sekarreporter 1: சுதந்திர தினத்தை யொட்டி சென்னை ஐகோர்ட்டில் இன்று தலைமை நீதிபதி ஏபி ஷாகி 10.30 மணிக்கு கொடி ஏற்றுகிறார்.்ஐகோர்ட்டுக்குள் யாருக்கும் அனுமதியில்லை .எனவே ஐகோர்ட் என்ற பெயரில் யுடியூப் மூலம் லைவ் செய.கிறார்கள் அனைவரும் பார்க்கலாம் https://t.co/SseOSxpQCs

[8/15, 07:41] Sekarreporter 1: [8/15, 07:40] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1294157765594583040?s=08
[8/15, 07:40] Sekarreporter 1: சுதந்திர தினத்தை யொட்டி சென்னை ஐகோர்ட்டில் இன்று தலைமை நீதிபதி ஏபி ஷாகி 10.30 மணிக்கு கொடி ஏற்றுகிறார்.்ஐகோர்ட்டுக்குள் யாருக்கும் அனுமதியில்லை .எனவே ஐகோர்ட் என்ற பெயரில் யுடியூப் மூலம் லைவ் செய.கிறார்கள் அனைவரும் பார்க்கலாம் https://t.co/SseOSxpQCs
[8/15, 07:41] Sekarreporter 1: 🌹🌹🌹🌹

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME