[12/7, 17:19] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1335914047674281984?s=08 [12/7, 17:19] Sekarreporter1: #BREAKING: வாக்காளர்கள் பேரம் பேசி ஓட்டுக்கு பணம் வாங்குகின்றனர், பொதுமக்களே ஊழல்வாதியாக மாறிவிட்டனர் – உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் வேதனை * வருமான வரித்துறைக்கு தெரிந்தே, அரசியல் கட்சிக்கு இடையே கோடிக்கணக்கில் பணம் பரிவர்த்தனை செய்யப்படுகிறது – நீதிபதிகள் #MaduraiBench https://t.co/53mrG3k38c

[12/7, 17:19] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1335914047674281984?s=08
[12/7, 17:19] Sekarreporter1: #BREAKING: வாக்காளர்கள் பேரம் பேசி ஓட்டுக்கு பணம் வாங்குகின்றனர், பொதுமக்களே ஊழல்வாதியாக மாறிவிட்டனர் – உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் வேதனை

* வருமான வரித்துறைக்கு தெரிந்தே, அரசியல் கட்சிக்கு இடையே கோடிக்கணக்கில் பணம் பரிவர்த்தனை செய்யப்படுகிறது – நீதிபதிகள்
#MaduraiBench https://t.co/53mrG3k38c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME