[12/17, 11:45] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1339453981400035328?s=08 [12/17, 11:45] Sekarreporter1: தமிழகத்தில் அரசாணைகள், சுற்றறிக்கை, கடிதங்கள் அனைத்தையும் தமிழில் தயாரித்து வெளியிட உத்தரவிடக் கோரிய மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

[12/17, 11:45] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1339453981400035328?s=08
[12/17, 11:45] Sekarreporter1: தமிழகத்தில் அரசாணைகள், சுற்றறிக்கை, கடிதங்கள் அனைத்தையும் தமிழில் தயாரித்து வெளியிட உத்தரவிடக் கோரிய மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME