[1/4, 14:19] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1346015916895555584?s=08 [1/4, 14:19] Sekarreporter1: Dmk case தலைமை நீதிபதி சஞ்ஜிப் பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி அமர்வு, முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், அரசியல் சண்டைகளை ஏன் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வருகிறீர்கள்? அரசியல் களத்தில் சந்திக்க வேண்டியது தானே எனத் தெரிவித்தது. https://t.co/dsCjCU8ca1

  • [1/4, 14:19] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1346015916895555584?s=08
    [1/4, 14:19] Sekarreporter1: Dmk case தலைமை நீதிபதி சஞ்ஜிப் பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி அமர்வு, முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், அரசியல் சண்டைகளை ஏன் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வருகிறீர்கள்? அரசியல் களத்தில் சந்திக்க வேண்டியது தானே எனத் தெரிவித்தது. https://t.co/dsCjCU8ca1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME