[1/19, 18:12] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1351510302035070981?s=08 [1/19, 18:12] Sekarreporter1: அரசியல் கட்சியினரின் பொதுக்கூட்டம், பேரணிகளுக்கு தடை விதிக்க முடியாது – உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை *கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் அரசு போதிய கவனம் செலுத்தி, நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றது(1/2) #Maduraihighcourt | #elections2021 https://t.co/OJITg1hIdn

[1/19, 18:12] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1351510302035070981?s=08
[1/19, 18:12] Sekarreporter1: அரசியல் கட்சியினரின் பொதுக்கூட்டம், பேரணிகளுக்கு தடை விதிக்க முடியாது – உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை

*கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் அரசு போதிய கவனம் செலுத்தி, நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றது(1/2)

#Maduraihighcourt | #elections2021 https://t.co/OJITg1hIdn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME