மாவட்ட நீதிபதி தேர்வில் 6 பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி! – அதிர்ச்சியில் நீதித்துறை! – https://www.nakkheeran.in/24-by-7-news/thamizhagam/only-6-pass-first-examination-post-district-judge

மாவட்ட நீதிபதி தேர்வில் 6 பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி! – அதிர்ச்சியில் நீதித்துறை! – https://www.nakkheeran.in/24-by-7-news/thamizhagam/only-6-pass-first-examination-post-district-judge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME