பாரபட்சமின்றி செய்திகளை வெளியிட்டு அன்பு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கியதற்கு இந்தியண் வழக்கறிஞராகிய நான் மனதார பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துக்கள் அண்ணா

[3/9, 08:53] Sekarreporter1: https://youtu.be/lhteH6By2Ig
[3/9, 08:53] Sekarreporter1: [3/9, 08:16] Indiyan Advt: அண்ணன் சேகர் பத்திரிக்கையாளர் உயர்நீதிமன்றத்தில் உடனுக்குடன் உடன் சட்ட செய்திகளை வெளியிட்டு பத்திரிக்கை துறையில் புதியதொரு சரித்திரத்தை உருவாக்கியதற்கு விருது கொடுத்து கவுரவிக்க ஆசைபடுகிறேன் சேகர் அண்ணன் அவர்கள் பாரபட்சமின்றி செய்திகளை வெளியிட்டு அன்பு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கியதற்கு இந்தியண் வழக்கறிஞராகிய நான் மனதார பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துக்கள் அண்ணா
[3/9, 08:51] Sekarreporter1: ☘️

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com