தமிழகம் முழுதும் முன்னாள் இந்நாள் எம்.பி.எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு எதிரான குற்ற வழக்குகளின் விசாரணையை துரிதப்படுத்த வேண்டுமெனவும்,விசாரணையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் குறித்து குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டுமேனவும்  சிறப்பு நீதிமன்றங்களுக்கு  mhc cj bench ordered https://t.co/WzUDsixC4O [1/5, 17:01] Sekarreporter1: [1/5, 16:59] Indiyan Advt: அருமையான சட்ட இயற்கை வார்த்தை வாழ்த்துக்கள் தலைமை நீதிபதி அவர்களுக்கு [1/5, 16:59] Sekarreporter1:

[1/5, 17:01] Sekarreporter1: [1/5, 17:01] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1346419026352771072?s=08
[1/5, 17:01] Sekarreporter1: தமிழகம் முழுதும் முன்னாள் இந்நாள் எம்.பி.எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு எதிரான குற்ற வழக்குகளின் விசாரணையை துரிதப்படுத்த வேண்டுமெனவும்,விசாரணையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் குறித்து குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டுமேனவும்  சிறப்பு நீதிமன்றங்களுக்கு  mhc cj bench ordered https://t.co/WzUDsixC4O
[1/5, 17:01] Sekarreporter1: [1/5, 16:59] Indiyan Advt: அருமையான சட்ட இயற்கை வார்த்தை வாழ்த்துக்கள் தலைமை நீதிபதி அவர்களுக்கு
[1/5, 16:59] Sekarreporter1: ☘️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME