தஞ்சை பெரிய கோயில் குட முழுக்கு விழாவில் உச்சரிக்கும் சமஸ்கிருத மந்திரங்களை தமிழில் மொழிபெயர்த்து கோரிய வழக்கு பொது நல வழக்குகளை விசாரிக்கும் அமர்வில் பட்டியலிட தலைமை நீதிபதிக்கு பரிந்துரை

தஞ்சை பெரிய கோயில் குட முழுக்கு விழாவில் உச்சரிக்கும் சமஸ்கிருத மந்திரங்களை தமிழில் மொழிபெயர்த்து கோரிய
வழக்கு பொது நல வழக்குகளை விசாரிக்கும் அமர்வில் பட்டியலிட தலைமை நீதிபதிக்கு பரிந்துரை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME