டிசம்பருக்கு பிறகு பள்ளிகளை திறக்கலாம் – அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற கிளை அறிவுறுத்தல் டிசம்பருக்கு பிறகு பள்ளிகளை திறக்கலாம் என்று தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற கிளை அறிவுறுத்தி உள்ளது. https://dailythanthi.com/amp/News/State/2020/11/11145117/Schools-may-reopen-after-December–High-Court-branch.vpf

டிசம்பருக்கு பிறகு பள்ளிகளை திறக்கலாம் – அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற கிளை அறிவுறுத்தல்

டிசம்பருக்கு பிறகு பள்ளிகளை திறக்கலாம் என்று தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற கிளை அறிவுறுத்தி உள்ளது.

https://dailythanthi.com/amp/News/State/2020/11/11145117/Schools-may-reopen-after-December–High-Court-branch.vpf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME