ஜல்லிகட்டு வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் 5 பேர் அரசியல்சாசன அமர்வில் விசாரணை தொடங்கியது ஜல்லிக்கட்டு என்பது ஒரு மாட்டின் மீது ஏராளமான இளைஞர்கள் விழுந்து அதனை அடக்க முயல்வது இதில் ஏராளமான மாடுகள் காயம் அடைகிறது: பீட்டா உள்ளிட்ட மனுதாரர்கள் வாதம்

ஜல்லிகட்டு வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் 5 பேர் அரசியல்சாசன அமர்வில் விசாரணை தொடங்கியது

ஜல்லிக்கட்டு என்பது ஒரு மாட்டின் மீது ஏராளமான இளைஞர்கள் விழுந்து அதனை அடக்க முயல்வது இதில் ஏராளமான மாடுகள் காயம் அடைகிறது: பீட்டா உள்ளிட்ட மனுதாரர்கள் வாதம்

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now ButtonCALL ME