சேலம் சட்டக்கல்லூரி நிறுவனர்.. முன்னாள் பார் கவுன்சில் உறுப்பினர். திரு. தனபாலன் அவர்கள் காலமானார்..

[4/4, 17:39] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1378680904386682880?s=08
[4/4, 17:39] Sekarreporter1: [4/4, 17:36] Sekarreporter1: [4/4, 17:35] Sekarreporter1: [4/4, 17:34] Sekarreporter1: [4/4, 17:33] Sekarreporter1: சேலம் சட்டக்கல்லூரி நிறுவனர்.. முன்னாள் பார் கவுன்சில் உறுப்பினர். திரு. தனபாலன் அவர்கள் காலமானார்..
[4/4, 17:33] Sekarreporter1: ஆழ்ந்த இரங்கல்
[4/4, 17:34] Muruga Bararhy Advt: He died at Neelangarai residence at Chennai
[4/4, 17:35] Sekarreporter1: His son name
[4/4, 17:35] Muruga Bararhy Advt: Now bar council member Saravanan
[4/4, 17:37] Salem Advt Vinaya: சேலம் சட்ட கல்லூரியின் நிறுவனர் பேராசிரியர் R.V.தனபாலன் அய்யா அவர்கள் நம்மை மீளாத்துயரில் விட்டுச் சென்றுவிட்டார். அண்ணாரது ஆன்மா எல்லாம் வல்ல இறைவனின் திருவடியில் இளைப்பாற பிரார்த்திக்கிறேன்…..😭😭😭

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com