*கேரளா: திருவனந்தபுரம் மாநகராட்சி மேயராக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில், 21வயதான ஆர்யா ராஜேந்திரன் தேர்வு* *மாநகராட்சி மேயராக தேர்தெடுக்கப்பட்டதன் மூலமாக, நாட்டின் முதல் இளம் மேயர் என்ற சாதனையை படைத்தார்.*

*கேரளா: திருவனந்தபுரம் மாநகராட்சி மேயராக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில், 21வயதான ஆர்யா ராஜேந்திரன் தேர்வு*

*மாநகராட்சி மேயராக தேர்தெடுக்கப்பட்டதன் மூலமாக, நாட்டின் முதல் இளம் மேயர் என்ற சாதனையை படைத்தார்.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME