எழுவர் விடுதலை; தமிழக அரசின் பரிந்துரையை ஆளுநர் நிராகரிக்க முடியாது- மூத்த வழக்கறிஞர் மோகன் பராசரன் http://bz.dhunt.in/bMMtQ?s=a&uu=0x2750782121a17944&ss=wsp Source : “News18 Tamilnadu” via Dailyhunt செயலியை பெற http://dhunt.in/DWND

எழுவர் விடுதலை; தமிழக அரசின் பரிந்துரையை ஆளுநர் நிராகரிக்க முடியாது- மூத்த வழக்கறிஞர் மோகன் பராசரன்

http://bz.dhunt.in/bMMtQ?s=a&uu=0x2750782121a17944&ss=wsp
Source : “News18 Tamilnadu” via Dailyhunt

  • செயலியை பெற
    http://dhunt.in/DWND

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME