உரிமைமீறல் நோட்டீஸ் விவகாரம்: கு.க.செல்வம் சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையீடு gutca case

[8/17, 12:01] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1295246772046983168?s=08 [8/17, 12:01] Sekarreporter 1: உரிமைமீறல் நோட்டீஸ் விவகாரம்: கு.க.செல்வம் சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையீடு dismissed bench directed Ku ka Selvam to file fresh petition https://t.co/ZsvNoavaEs via @Dinamani http://www.sekarreporter.com/8-17-1201-sekarreporter-1-https-twitter-com-sekarreporter1-status-1295246772046983168s08-8-17-1201-sekarreporter-1-%e0%ae%89%e0%ae%b0%e0%ae%bf%e0%ae%ae%e0%af%88%e0%ae%ae%e0%af%80/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com