உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியுடன் ஆலோசனை நடத்தி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் திறக்கப்படும் என்று தலைமை நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.

https://youtu.be/MQFQltgpXZg

[8/5, 15:35] Sekarreporter 1: https://youtu.be/MQFQltgpXZg
[8/5, 15:35] Sekarreporter 1: உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியுடன் ஆலோசனை நடத்தி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் திறக்கப்படும் என்று தலைமை நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார். https://t.co/qrdZWz5x3o

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME