அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர் என்.ரமேஷ் பேட்டி regarding Ayyanavaram case

[2/1, 14:08] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1223525906863386624?s=08
[2/1, 14:08] Sekarreporter 1: ஒருவர் விடுதலை குறித்து மேல்முறையீடு செய்வதா என அரசிடம் கலந்தாலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும்
அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர் என்.ரமேஷ் பேட்டி
வழக்கின் விசாரணை அதிகாரி விஜயசந்திரிகா உடனிருந்தார்
[2/1, 14:08] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1223525906863386624?s=08
[2/1, 14:08] Sekarreporter 1: ஒருவர் விடுதலை குறித்து மேல்முறையீடு செய்வதா என அரசிடம் கலந்தாலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும்
அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர் என்.ரமேஷ் பேட்டி
வழக்கின் விசாரணை அதிகாரி விஜயசந்திரிகா உடனிருந்தார்
[2/1, 14:08] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1223525906863386624?s=08
[2/1, 14:08] Sekarreporter 1: ஒருவர் விடுதலை குறித்து மேல்முறையீடு செய்வதா என அரசிடம் கலந்தாலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும்
அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர் என்.ரமேஷ் பேட்டி
வழக்கின் விசாரணை அதிகாரி விஜயசந்திரிகா உடனிருந்தார்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com