அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்களுக்கு நியமனங்கள் மேற்கொள்ளும் போது, மாவட்ட கல்வி அதிகாரியின் அனுமதி பெற வேண்டும் என விதிகள் கொண்டு வரலாம் என பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. [1/13, 15:18] Sekarreporter1: W.A.No.1022 of 2020 Prayer: Appeal filed under Clause 15 of the Letters Patent against the order dated 26.02.2020 in W.P.No.3939 of 2020. For Appellants : Mr.C.Munusamy

[1/13, 15:17] Sekarreporter1: [1/13, 15:17] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1349291808627388418?s=08
[1/13, 15:17] Sekarreporter1: அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்களுக்கு நியமனங்கள் மேற்கொள்ளும் போது, மாவட்ட கல்வி அதிகாரியின் அனுமதி பெற வேண்டும் என விதிகள் கொண்டு வரலாம் என பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
[1/13, 15:18] Sekarreporter1: W.A.No.1022 of 2020
Prayer: Appeal filed under Clause 15 of the Letters Patent against
the order dated 26.02.2020 in W.P.No.3939 of 2020.
For Appellants : Mr.C.Munusamy
Spl. Government Pleader
(Education)
For 1
st Respondent : Mr.G.Sankaran
JUDGMENT
(Delivered by the Hon’ble Chief Justice)
The appeal is directed against a judgment and order dated
February 26, 2020 passed on a writ petition filed by the first
respondent herein.
2. The respondent School has a sanctioned post of an Office
Assistant. Upon such post falling vacant, the appointment process was
initiated in and about 2018 and the writ petitioner qualified. However,
in accordance with the Rules or pursuant to relevant notifications
issued in such regard, the appointment could only be made upon
seeking the permission of the District Educational Officer. The
respondent School sought permission. No immediate response was
forthcoming.
__________
Page 2 of 7
https://www.mhc.tn.gov.in/judis/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME