அண்ணா விரும்பிய தமிழகம் அமைக்க சபதம் ஏற்போம் – திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சமூகவலைதளத்தில் பதிவு * அண்ணாவின் குரல், கொள்கை, கோட்பாடு, வாழ்க்கை என்றும் நம்மை இயக்கி கொண்டு இருக்கிறது – ஸ்டாலின் #AnnaMemorialDay | #MKStalin | #DMK https://t.co/xgT9aMlqz5

அண்ணா விரும்பிய தமிழகம் அமைக்க சபதம் ஏற்போம் – திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சமூகவலைதளத்தில் பதிவு

  • அண்ணாவின் குரல், கொள்கை, கோட்பாடு, வாழ்க்கை என்றும் நம்மை இயக்கி கொண்டு இருக்கிறது – ஸ்டாலின்

AnnaMemorialDay | #MKStalin | #DMK https://t.co/xgT9aMlqz5

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com