100% இருக்கைகளுடன் செயல்படலாம் என்பது பேரிடர் விதிக்கு எதிரானது – வழக்கறிஞர்கள் * நீதிபதிகள் எம்.எம்.சுந்தரேஸ், ஆனந்தி அமர்வில் நாளை விசாரணை #theaters || #

[1/7, 11:13] Sekarreporter1: [1/7, 11:13] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1347055780340457474?s=08
[1/7, 11:13] Sekarreporter1: Madras HC refuses permission to a lawyer to move a lunch motion challenging TN Govt’s decision to allow 100% occupancy in cinema theatres. Says there’s no tearing urgency to grant a lunch motion and that the case would be heard in usual course @THChennai
[1/7, 11:45] Sekarreporter1: [1/7, 11:36] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1347061787053617153?s=08
[1/7, 11:36] Sekarreporter1: Tv actor chitra suicide case husband seek bail.judge barathivdasan order notice to police add pp prabavathy https://t.co/1HwMkFURGP
[1/7, 11:45] Sekarreporter1: [1/7, 11:25] Sekarreporter1: [1/7, 11:25] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1347059245502484481?s=08
[1/7, 11:25] Sekarreporter1: * 100% இருக்கைகளுடன் செயல்படலாம் என்பது பேரிடர் விதிக்கு எதிரானது – வழக்கறிஞர்கள்

* நீதிபதிகள் எம்.எம்.சுந்தரேஸ், ஆனந்தி அமர்வில் நாளை விசாரணை
#theaters || #Master
[1/7, 11:26] Sekarreporter1: Madurai hc

You may also like...

1 Response

  1. Pronsig says:

    Plaquenil Xokevq b What is the magnitude of the local charge on the sampling tip and the equal and opposite charge on the facing sample that produces this force See Appendix B.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now ButtonCALL ME