லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கும் ஸ்டார் ஹோட்டல்களுக்கு சொற்ப அளவில் வரி விதிக்கும் மாநகராட்சி- என்ன நியாயம்? https://t.co/onZadtg7Ic #propertytax #chennai #corporation #highcourt

லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கும் ஸ்டார் ஹோட்டல்களுக்கு சொற்ப அளவில் வரி விதிக்கும் மாநகராட்சி- என்ன நியாயம்?

https://t.co/onZadtg7Ic

propertytax #chennai #corporation #highcourt

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com