மருத்துவப் படிப்புக்கான அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் ஓபிசிக்கு 27% இட ஒதுக்கீடு: பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவித்து ஓபிஎஸ் கடிதம் #OBCReservation #OPanneerselvam #NarendraModi

மருத்துவப் படிப்புக்கான அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் ஓபிசிக்கு 27% இட ஒதுக்கீடு: பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவித்து ஓபிஎஸ் கடிதம்
#OBCReservation #OPanneerselvam #NarendraModi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com