பிப்ரவரி 8ம் தேதி ஐகோர்ட் திறக்கப்படுமா ? வக்கீல் சங்க தலைவர் மோகனகிருஷ்ணன் பேட்டி

[1/24, 20:42] Sekarreporter1: https://youtu.be/xzV7qkN8FuU
[1/24, 20:42] Sekarreporter1: பிப்ரவரி 8ம் தேதி ஐகோர்ட் திறக்கப்படுமா ? வக்கீல் சங்க தலைவர் மோகனகிருஷ்ணன் பேட்டி
[1/24, 20:42] Sekarreporter1: 💐
[1/24, 20:42] Sekarreporter1: DEAR LEARNED ADVOCATES! we are happy to share the news from reliable source that Full Physical appearence hearings in all courts start from 8th February 2021. The Chambers and the BAR Association and the canteen, Tea stalls are also likely to be opening on that date. HONOURABLE Chief Justice of India left this matter to be decided by the concerned High Court. Thank you so much for those tried to reopen the physical hearing.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME