பணம் செலுத்தினாலும் செலுத்தாவிட்டாலும் மாணவர்களின் செமஸ்டர் தேர்வு முடிவுகளை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் உடனடியாக வெளியிட வேண்டும் என்று சென்னை ஐகோர்ட் நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் உத்தரவிட்டுள்ளார for students senior advt k duraisamy argued https://t.co/wzW2Gybp0V

பணம் செலுத்தினாலும் செலுத்தாவிட்டாலும் மாணவர்களின் செமஸ்டர் தேர்வு முடிவுகளை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் உடனடியாக வெளியிட வேண்டும் என்று சென்னை ஐகோர்ட் நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் உத்தரவிட்டுள்ளார for students senior advt k duraisamy argued https://t.co/wzW2Gybp0V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME