நீட் தேர்வு விடைத்தாள் முறைகேடு தொடர்பாக சுதந்திரமான அமைப்பு விசாரிப்பது குறித்து ஜனவரி 21ஆம் தேதி முடிவெடுக்கப்படும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது [1/13, 14:55] Sekarreporter1: W.P. No.15959 of 2020

[1/13, 14:55] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1349286445232517121?s=08
[1/13, 14:55] Sekarreporter1: நீட் தேர்வு விடைத்தாள் முறைகேடு தொடர்பாக சுதந்திரமான அமைப்பு விசாரிப்பது குறித்து ஜனவரி 21ஆம் தேதி முடிவெடுக்கப்படும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது
[1/13, 14:55] Sekarreporter1: W.P. No.15959 of 2020

W.P.No.15959 of 2020
and
W.M.P. Nos.19856 & 19859 of 2020
B. PUGALENDHI, J.,
Mr.G.Masilamani, learned Senior Counsel, assisted by
Mr.G.Nagarajan, learned Counsel appearing for the 2
nd respondent has
demonstrated that the screen-shots relied by the petitioner from
05.10.2020 to 16.10.2020 showing more marks to the petitioner are
fabricated ones and that there is only one OMR Sheet, which would
expose that the petitioner has secured 248 marks and not more than that.
2. However, Mr.Ravi, learned counsel for the petitioner, after
getting instructions from the petiioner and his parents, submits that the
petitioner has not tampered any document, as claimed by the respondents
and this Court can even order for an investigation, by any agency.
According to him, the respondents are attempting to justify their second
OMR sheet uploaded on 17.10.2020 and the truth can be ascertained only
by a thorough investigation. He also pointed out certain lacunas on the
counter filed by the respondents and requested for the copy of the report
1/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME