தினமலரில் பணியாற்றுவதை என் பிறவி பயணாக கருதுகிறேன். இன்றை தலையங்கம் வெகுவாக என்னை கவர்ந்த்து. ஒரு வாசகம் உண்டு மனிதனாக இருப்பது பெரிதல்ல மனிதாபிமான உள்ள மனிதனாக இருப்பது பெரிது. கோபால்ஜி சார் பாலாஜி சார் இருவரும் மனிதாபாமான மாமனிதர்கள் இவர்கள் பல்லாண்டு வாழ இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME