தாக்குதல் நடத்தியவர்களை காவலாளிகள் தடுக்கவில்லை – ஜே.என்.யூ பல்கலைக்கழக மாணவர் சங்க தலைவர் அய்ஷி கோஷ் மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்களை காவலாளிகள் தடுக்கவில்லை ஜே.என்.யூ பல்கலைக்கழக மாணவர் சங்க தலைவர் அய்ஷி கோஷ் கூறியுள்ளார்

You have been shared with an article from DailyThanthi Application

தாக்குதல் நடத்தியவர்களை காவலாளிகள் தடுக்கவில்லை – ஜே.என்.யூ பல்கலைக்கழக மாணவர் சங்க தலைவர் அய்ஷி கோஷ்

மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்களை காவலாளிகள் தடுக்கவில்லை ஜே.என்.யூ பல்கலைக்கழக மாணவர் சங்க தலைவர் அய்ஷி கோஷ் கூறியுள்ளார்.

https://dailythanthi.com/News/TopNews/2020/01/06194307/JNU-University-student-union-president-Aishi-Ghosh.vpf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now ButtonCALL ME