அறிவுசார் சொத்துரிமை மேல்முறையீட்டு வாரிய தலைமையகத்தை வடமாநிலங்களுக்கு மாற்றுவதால் எந்த பலனும் ஏற்படாது: ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பிரபா ஸ்ரீதேவன் கருத்து https://t.co/qHMRgY4VCc

அறிவுசார் சொத்துரிமை மேல்முறையீட்டு வாரிய தலைமையகத்தை வடமாநிலங்களுக்கு மாற்றுவதால் எந்த பலனும் ஏற்படாது: ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பிரபா ஸ்ரீதேவன் கருத்து
https://t.co/qHMRgY4VCc

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com