அருமை ஜேபி சார் 💐💐💐 வழக்கறிஞர்களின் நீதிபதி ஐயா மாண்புமிகு நீதியரசர் கே. என். பாஷா அவர்களுக்கு வணக்கத்துடன் என் இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் 💐💐💐 இரா. தாமரைச்செல்வன் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

அருமை ஜேபி சார்
💐💐💐 வழக்கறிஞர்களின் நீதிபதி ஐயா மாண்புமிகு நீதியரசர் கே. என். பாஷா அவர்களுக்கு வணக்கத்துடன் என் இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் 💐💐💐
இரா. தாமரைச்செல்வன்
வழக்கறிஞர்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME