அரசியல் ஆதாயத்துக்காக வீண் பழி: ‘தயாநிதிமாறன் மீது வழக்கு தொடுப்பேன்’ அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி அரசியல் ஆதாயத்துக்காக வீண் பழி சுமத்தும் தயாநிதிமாறன் மீது வழக்கு தொடுப்பேன் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறினார். https://dailythanthi.com/News/TopNews/2020/02/03001842/Case-against-DayanidhimaranLaunch-Minister-Jayakumar.vpf

You have been shared with an article from DailyThanthi Application

அரசியல் ஆதாயத்துக்காக வீண் பழி: ‘தயாநிதிமாறன் மீது வழக்கு தொடுப்பேன்’ அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி

அரசியல் ஆதாயத்துக்காக வீண் பழி சுமத்தும் தயாநிதிமாறன் மீது வழக்கு தொடுப்பேன் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறினார்.

https://dailythanthi.com/News/TopNews/2020/02/03001842/Case-against-DayanidhimaranLaunch-Minister-Jayakumar.vpf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com